Zidovi

Proleće je konačno došlo i majstori su nastavili sa gradnjom.

Preko temeljne ploče urađena je hidro izolacija FIM Izolirka i počelo je postavljanje i nivelacija prvog reda. Odmah je Ytong istovaren na samu ploču, radi lakše manipulacije. Odlučili smo da zidamo sa najširim Ytong blokom 37,5cm, preko kojeg nije potrebna dodatna termoizolacija. Najpre su postavljeni PB blokovi na uglovima, i zategnut je kanap radi pravca.

Prilikom zidanja strogo smo se držali uputstva za gradnju.

Zidanje je teklo neverovatno brzo, tako da su već za jedan dan skoro svi zidovi u prizemlju bili sazidani. Nakon toga je počela priprema za izvođenje serklaža. Za spoljne zidove su korišćeni svi fazonski elementi –PB i UP 37,5cm, kao i spiralna uzengija, umesto klasičnih uzengija. Za nadprozornike i nadvratnike korišćeni su U profili. Na slikama se može videti i kako su rađeni i armirani serklaži.

Nakon betoniranja serklaža, i ploče, nastavljeno je zidanje sprata koji je bio zahtevniji od prizemlja, i gde su došle do izražaja lako izvođenje detalja sa Ytong pločama (5 i 7,5) Ytong-ove karakteristike prilikom rešavanja termomostova. Urađena je armatura po serklažima. Za dimnjak su korišćeni već gotovi elementi, koji se samo slažu. TM ukoliko ima logike ubaciti negde. Sve je bilo spremno za montažu krova.

 

Komentari

Ostavite odgovor