Odabir materijala

Dok je izrada projekta i pribavljanje dokumentacije bilo u toku, tražio sam najboljeg dobavljača materijala. Bilo mi je veoma važno da stovarište ima kompletan građevinski materijal, kao i da mogu da dostave i istovare taj materijal. Ovo je važno zato što ljudi traže najjeftinije, a posle imaju problema ko će istovariti materijal. Takođe, značajna je ušteda kada se sav materijal kupuje na jednom mestu, jer se upravo zato mogu ostvariti određeni popusti kod dobavljača.

Komentari