Izolacija krova

Izolacija krova je jedan od najbitnijih detalja kod termo izolacije objekta, zato što je upravo krov mesto na kome su gubici energije najveći. Uz pomoć kolega iz kompanije Ursa, došli smo do najadekvatnijeg rešenja za izolaciju krova. Njihov predlog je bio da se koristi vuna Ursa Terra, koja ima vrhunska termoizolaciona svojstva. Ukupna debljina termoizolacije je 22cm, rađena tako što je išla ploča od 12 cm između rogova, a zatim preko cele površine je stavljeno 10cm mineralne vune.
Montaža je protekla uz stručni nadzor ljudi iz Urse koji su pružili svu tehničku podršku.