Sistem grejanja

Odlučio sam se za grejanje na električnu energiju pomoću toplotne pumpe. U pitanju je Daikin toplotna pumpa od 5 do 8 kw, sa baferom od 300 litara, na koji je prikopčana i sanitarna voda sa mogućnošću priključka solarnih panela, koji ću verovatno ugraditi u narednom periodu. Odabir navedene pumpe, tako male snage, bio je moguć samo zbog vrhunske izolacije, koja je ostvarena upotrebom Ytong Termo bloka 37.5 cm za izgradnju spoljašnjih zidova. Zadata temperatura u kući je 22 stepena, tako da je boravak veoma prijatan. Bukvalno smo u kratkim rukavima u kući.