Struja

Kako bi se postavile sve neophodne elektro-instalacije u kući, trebalo je uraditi štemovanje. Štemovanje zida bilo je jednostavno i lako baš kao i prethodno štemovanje prilikom postavljanja vodovodnih cevi. Praktični i jednostavni alati, omogućili su da se kompletno štemovanje zida za struju uradi za jedan dan.

Kanali su bili precizni, tako da je priprema za tankoslojno malterisanje bila jednostavna i kvalitetno odrađena.

Razvođenje struje sam prepustio profesionalcima. Kompletne radove izvela je firma Elektro Lux – Zrenjanin, koji su kao izvođač radova, nabavili i dopremili sav potreban materijal.

Dobio sam nižu cenu zahvaljujući tome što je izvođač radova već imao iskustva sa Ytong kućama i znao je da će biti potrebno daleko manje vremena i napora za štemovanje zidova.

Komentari

Ostavite odgovor